تبلیغات
معبر هدایت - بازخوانی نامه تاریخی امام خمینی(س) به گورباچف
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد