تبلیغات
معبر هدایت - بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضاى ستاد برگزارى بزرگداشت سرداران و ده هزار شهید استان مازندران
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد