تبلیغات
معبر هدایت - جدول | مرور سریع بیانات امام خامنه ای در پاییز ۱۳۹۲
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد