تبلیغات
معبر هدایت - ناگفته‌های امام خامنه ای از آغاز تا انجام نهضت انقلاب اسلامی -قسمت اول
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد