تبلیغات
معبر هدایت - پیام شفاهی امام خامنه ای به تشكل‌های دانشجویی انقلابی
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد