تبلیغات
معبر هدایت - نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد