تبلیغات
معبر هدایت - نماهنگ سخنرانی 19 بهمن 93 امام خامنه ای
در فتنه و بلا ، در غوغا وتحیر و در میدان سخت انقلابی بودن ،نور خورشید انقلاب ، معبر را به ما نشان می دهد